31. دوز ال‌‌کارنیتین چقدر است؟

دوز ال‌کارنیتین 1500 یا 2000 هست البته بستگی به این داره که دکتر برای شما چه دوزی رو در نظر گرفته است.