34. آیا می توانم در حین تمرین یا قبل تمرین برای تنظیم فشار چیزهای شیرینی بخورم؟ (مثل خرما، کشمش و...)

در طول روز در صورت افت فشار یا افت قند مجاز به استفاده از یک عدد انجیر خشک یا 3 عدد توت خوشک می‌باشید.