45.دانه‌چیا چقدر باید مصرف بشه ؟

یک قاشق چایی‌خوری همراه با شیر یا آب.