47. چه میزان می‌توانیم سیاه دانه میل کنیم؟

یک قاشق چای‌خوری.