50. چه میزان قارچ باید داخل غذا‌ها بریزیم؟

3یا4 عدد بیشتر هم می‌توانید بریزید