57. گرانولا رو از کجا خریداری کنم؟

از هایپرمارکت ها تهیه کنید.