63. کوکی با آرد بادام رو چجوری باید تهیه کنم؟

کوکی با ارد بادام رو خودتون باید درست کنید ..
مواد لازم
1. آرد بادام بجای آرد
.2 استویا بجای شکر و شیرین‌کننده
3. 2 عدد تخم مرغ که یکی کامل و یکی فقط سفیده
4. اگر لازم بود که از روغن استفاده کنید فقط روغن نارگیل و روغن کنجد استفاده کنید.