ROSS MAG

معرفی روش های "روزه داری متناوب" و بررسی برخی از اثرات مفید آن بر متابولیسم های بدن

بدن شما به گونه ای طراحی شده است که در حالت تعادل بین دو حالت متفاوت و متضاد "خوردن" و "روزه گرفتن" (Fed و Fasted) جابجا می شود؛ در حالت تغذیه شده، انسولین افزایش می یابد و این به بدن شما نشان می دهد کالری اضافی را در سلول های چربی ذخیره کند. در حضور انسولین، سوزاندن چربی متوقف می شود، در حالی که بدن به جای آن از گلوکز آخرین وعده غذایی شما می سوزاند. در حالت روزه، انسولین کم است (در حالی که گلوکاگون و هورمون رشد، و هورمون های مخالف انسولین، افزایش می یابد). بدن شروع به تحریک چربی ذخیره شده بدن در سلول های چربی می کند و این چربی را برای انرژی (به جای گلوکز) می سوزاند. همه اهمیت موارد ذکر شده در این است که فقط در حالت روزه می توانید چربی ذخیره شده بدن را بسوزانید و فقط در حالت تغذیه شده می توانید چربی بدن بیشتری ذخیره کنید بنابراین روش روزه داری متناوب امروزه مطرح گردیده است.

ادامه مطلب