تخفیف جذاب معرفی
با هر بار استفاده از کد اشتراکِ شما بعنوانِ مُعرف در مرحله خرید، خریدار پنل 15% تخفیف می‌گیرد و کیف پول شما 15% مبلغ خرید ایشان شارژ می‌شود که می‌توانید به میزان مجموع شارژ کیف پول خود در خرید بعدی تخفیف بگیرید عملا اگر 6 نفر از کد اشتراک شما استفاده کنند، برنامه تغذیه بعدی شما رایگان می‌شود

شما می‌تونید با به اشتراک گذاشتن این کد از طریق استوری و گروه‌هایی که در اون فعالیت دارید، حسابی تخفیف بگیرید.