دریافت برنامه آنلاین

پنل تغذیه ورزشی

150 هزار تومان

ارائه برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

بررسی مسیـر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش

پنل برنامه بدنسازی

150 هزار تومان

ارائه برنامه بدنسازی متناسب با هدف و تیپ بدنی شما

بررسی مسیـر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش

پنــل ویــژه

250 هزار تومان

این پنل ترکیبی از پنل تغذیه ورزشی و برنامه بدنسازی می‌باشد

ارائـه برنامـه بدنسـازی متناسـب بـا هـدف و تیـپ بدنـی شما

ارائه برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

بررسی مسیر پیشـرفت و ارائـه کارنامـه

پشتیبانـی آنلایـن

سفارش

پنل طلایی

500 هزار تومان

ارتباط مستقیم با دکتر روی واتساپ

ارائه برنامه بدنسازی متناسب بـا هـدف و تیپ بـدنی شمـا

ارائــه برنامــه تخصصــی عضــلات شـکـم (coretraining)

برنامه غذایی متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما

زمانبنــدی مصـرف مکمــل‌هـای ورزشـی مـورد نیـاز شمـا

ارائه برنامه هوازی متناسب با هدف شما

بررسی مسیر پیشرفـت و ارائـه کارنامـه

سفارش

هر کتاب رژیمی را انتخاب کنید ادعا می‌کند که همه پاسخ‌ها برای موفقیت در کاهش و نگه ‌داشتن وزن شما را شامل می‌شود. برخی ادعا می‌کنند کلید اصلی، خوردن کمتر و ورزش بیشتر است، برخی دیگر تنها راه را مصرف چربی کمتر می‌دانند و بعضی دیگر قطع مصرف کربوهیدرات را تجویز می‌کنند. واقعیت این است که هیچ راهی برای کاهش وزن دائمی و سالم وجود ندارد. آنچه برای یک فرد مفید است ممکن است برای شما مفید نباشد، زیرا بدن شما به ژنتیک و سایر عوامل سلامتی پاسخ متفاوت می‌دهد. در حالی که برخی از افراد به شمارش کالری یا روش‌های محدودکننده مشابه پاسخ مناسب می‌دهند، دیگران با داشتن آزادی بیشتری در برنامه‌ریزی برنامه‌های کاهش وزن خود، بهتر جواب می‌گیرند. بنابراین، اگر رژیم غذایی که برای شخص دیگری کار می‌کند به درد شما نمی‌خورد خیلی ناامید نشوید و اگر رژیم شما بسیار محدود‌ کننده است و نمی توانید از آن پیروی کنید، خود را اذیت نکنید. در نهایت، رژیم غذایی فقط برای شما مناسب است که بر اساس سبک زندگی پایدار باشد و بتوانید با گذشت زمان از آن پیروی کنید پنل‌های تغذیه ما شامل پنل تغذیه ورزشی، پنل برنامه‌ بدنسازی، پنل ویژه که شامل دو پنل قبل می‌شود و پنل طلایی که در هر کدام برنامه به صورت متناسب با هدف و وضعیت فیزیولوژیکی شما ارائه می‌شود و در طول مسیر پیشرفت، پشتیبان در کنار شما بوده و تا رسیدن به هدف کنار شما خواهیم بود

چطور برنامه بگیریم؟

بعد از انتخاب پنــل و پرداخت صفحه‌ی ارسال اطلاعات براتون باز میشه.


در ایـن مرحلـه فـرم دریافـت اطلاعـاتکـه آنلاینـه و شامل اطلاعات ترکیـب بـدنـی ، تمرینـی و غـذایـی میشـه رو تکمیل و بـرای آقای دکتـر ارسال می‌کنید.


بعدش آقای دکتر برنامه ورزشی یا غذایی شما رو متناسب با هـدف، وضعیت فیزیولوژیکی و تیپ بـدنیتون آماده و خدمتتون ارسال میکنه.


به محــض ارسـال برنامـه از سـه طریق SMS ، Email و پنل کاربریتون خدمتتـون اطلاع‌رسانـی می‌کنیـم کـه برنامه‌‌ای که خاص شما تدوین شده رو دانلود کنید.


این تازه آغاز ماجراست ما تا رسیـدن بـه هدفتـون کنـارتـون هستـیم ...