اهمیت بارگیری کربوهیدرات برای بازیکان فوتبال

اهمیت بارگیری کربوهیدرات برای بازیکان فوتبال

 قبلا راجع به بارگیری کربوهیدرات و دو نوع پروتکل آن صحبت کردم. بارگیری کربوهیدرات کمک بسیار چشمگیری به ورزشکاران رشته های تیمی می کنه. یک مطالعه بسیار کیفی روی بازیکنان نخبه فوتبال در سوئد که بین دو مسابقه آنها 3 روز فاصله بود، انجام شده است. بین دو مسابقه (فاصله زمانی بین دو مسابقه 3 روز بوده است)، یعنی بعد از پایان مسابقه اول، یک گروه از بازیکنان رژیم غذایی پرکربوهیدرات و یک گروه دیگر رژیم غذایی نرمال (میزان کربوهیدرات نرمال) داشته اند.

قبل از شروع مسابقه دوم بازیکنانی که رژیم غذایی آنها نرمال بود، میزان گلیکوژن آنها تقریبا 50% بازیکنانی بود که رژیم غذایی آنها پرکربوهیدرات بود. بین دو نیمه (پایان 45 دقیقه اول)، مشاهده شد ذخایر گلیکوژن بازیکنانی که رژیم غذایی نرمال داشتند، تقریبا تخلیه شده بود، اما بازیکنانی که رژیم پرکربوهیدرات مصرف کرده بودند، ذخایر گلیکوژن بیشتری داشته اند.

همچنین مسافت دویدن بازیکنان و زمان رسیدن به خستگی در بازیکنانی که رژیم غذایی پرکربوهیدرات داشتند، بیشتر بود. در جدول زیر می توانید نتایج حاصل از این پژوهش را مشاهده کنید.


1398/12/3

برچسب‌ها