دی هیدرواپی اندرسترون

دی هیدرواپی اندرسترون

در طول قرن گذشته، فیزیولوژیست های ورزشی از نقش کربوهیدرات و چربی در تامین انرژی برای فعالیت ورزشی و انقباض های عضلانی به خوبی مطلع هستند و در این زمینه کتاب های بسیار زیادی نوشته شده است. در واقع بخش عمده ای از کار بررسی پاسخ متابولیکی به فعالیت ورزشی و تاثیر ورزش روی تنظیم متابولیسم و سازگاری های ناشی از آن، به سهم نسبی هر منبع سوختی در فعالیت های ورزشی مختلف بر می گردد. بنابراین یکی از راه های کلیدی برای بهبود عملکرد ورزشی دستکاری مقدار مصرف هر درشت مغذی متناسب با ورزشکاران نخبه صورت می گیرد.

 یک منبع سوختی جایگزین برای کربوهیدرات و چربی، اجسام کتونی (KBs) به نام های استواستات (AcAc)، استون و بتا- هیدروکسی بوتیرات (HBβ) است که حین شرایط فیزیولوژیکی و تغذیه ای خاص مثل ناشتا بودن طولانی مدت، گرسنگی، فعالیت ورزشی طولانی مدت و رژیم غذایی کتوژنیک (رژیم غذایی که در آن حدودا سهم کربوهیدرات (5%)، پروتئین (15%) و چربی (80%) می باشد) در بدن افزایش پیدا می کند.

در این زمان به دلیل کاهش گلوکز و افزایش اسیدهای چرب آزاد (FFA) در دسترس، اجسام کتونی می توانند به عنوان یک سوخت جایگزین برای اندام های محیطی مثل مغز، قلب و عضلات اسکلتی مورد استفاده قرار بگیرند.

بنابراین طبق گفته بالا، اگر بدن ورزشکاری در استفاده از اجسام کتونی به عنوان یک منبع سوخت جایگزین سازگار شود، ممکن است مزایای قابل توجهی به دست بیاورد. برای مثال، یکی از دلایل وقوع خستگی در ورزشکاران استقامتی، تخلیه ذخایر گلیکوژن در آنهاست. توانایی استفاده بهتر از اجسام کتونی در ورزشکاران این اجازه را به آنها می دهد که از گلیکوژن کمتر استفاده کنند، درنتیجه خستگی ناشی از گلیکوژن در آنها به تعویق می افتد.

جالب توجه است، اخیرا استفاده از مکمل های استر کتونی در دوچرخه‌سواران و ورزشکاران استقامتی تایید شده است.

 

 علاوه بر این، برخی مقالات گزارش کرده اند مصرف استر کتون می تواند پاسخ های متابولیکی به فعالیت ورزشی را تغییر دهد و عملکرد ورزشکاران را بهبود دهد.


1398/10/14