1. آماده شدن هر برنامه معمولا چقدر زمان میبره؟
- با توجه به اینکه هر برنامه بر اساس شرایط شما نوشته میشه، معمولا نوشتن هر برنامه 4 تا 7 روز
طول میکشه.

سایر سؤالات متداول