2. مقدار مصرف MCT Oil در هفته چقدر است؟

در هفته اول یک قاشق غذاخوری و در صورت نبود هیچ گونه مشکلی به ویژه مشکل گوارشی، از هفته دوم باید دو قاشق غذاخوری میل کنید