2. آیا هر هفته برنامه غذایی جدید ارسال می شود؟
برنامه غذایی شما بر اساس یک هفته و با توجه به ساعت تمرین، نوع تمرین و شرایط زندگی شما
تنظیم شده.
بعد از پایان یک هفته، یک ماه این برنامه رو باید تکرار کنید تا سازگاری های جدیدی که مد نظر
هست در بدن شما رخ بده، البته شما میتوانید برای ایجاد تنوع با توجه به قوانین برنامه مثل رعایت
درشت مغذی ها، تایمینگ رژیم و ... از رسپی های مختلفی استفاده کنید یا نوع پخت و پز غذا رو
تغییر بدید.

سایر سؤالات متداول