5. منظور از یک کاسه در برنامه غذایی چه نوع کاسه‌ای هست؟

منظور از یک کاسه، کاسه سوپ‌خوری یا آش‌خوری است که معمولا ایرانی ها داخل آن سوپ یا آش میل می کنند.