5. منظور از یک کاسه یا بشقاب در رژیم به چه معناست؟
واحد ها و اندازه های مواد غذایی در رژیم کاملا نسبی است و شما نباید راجب این موضوع خیلی
وسواس فکری داشته باشید، اما معمولا در طراحی رژیم غذایی ما مجبوریم از این واحد ها و اندازه
ها استفاده کنیم.
در رژیم غذایی یک کاسه کوچک تقریبا معادل با یک کاسه ماست خوری ، یک کاسه بزرگ تقریبا
معادل با یک کاسه آش خوری و یک بشقاب سبزیجات تقریبا معادل یک بشقاب خورشت خوری
است؛ اما در بحث سبزیجات اگر شما مشکل گوارش نداشته باشید میتوانید یک مقدار بیشتر از
سبزیجات استفاده کنید چون میتونه در سیر نگه داشتن شما و تامین ویتامین ها و مینرال ها به
شما خیلی کمک کنه.

سایر سؤالات متداول