7. روز جمعه که cheat هست مکمل‌ها رو باید مصرف کنیم؟

خیر روز جمعه، هیچگونه مکمل حتی ویتامین و مینرال نباید مصرف کنید.