7. در روز آزاد یا CHEAT DAY مکمل ها را باید مصرف کنیم؟
معمولا در طول هفته شما از مکمل های مختلفی استفاده میکنید و بهتره یک روز در هفته هیچ
گونه مکملی مصرف نکنید برای همین در روز آزاد یا چیت دی من برای شما هیچ گونه مکملی
نمینویسم و بهتره که یک روز در هفته رو به بدنتون استراحت بدین و هیچ گونه مکملی مصرف
نکنید.

سایر سؤالات متداول