9. منظور از یک واحد میوه در رژیم غذایی چیست؟
واحد ها و اندازه های مواد غذایی در رژیم کاملا نسبی هست و شما نباید راجب این موضوع خیلی
وسواس فکری داشته باشید، اما معمولا در طراحی رژیم غذایی ما مجبوریم از واحد ها و اندازه ها
استفاده کنیم.
در این مورد یک واحد میوه تقریبا معادل با یک عدد سیب متوسط هست و بر این اساس شما
میتوانید برای سایر میوه ها یک واحد میوه را تعریف کنید، مثال یک واحد میوه مساوی با: یک
پرتقال متوسط، یک هلو متوسط، دو عدد کیوی متوسط، سه عدد انجیر تازه، سه عدد زردآلو تازه،
یک عدد موز متوسط، یک کاسه کوچک توت فرنگی، ده عدد گیلاس یا آلبالو، نصف انبه، یک برش
هندوانه و به همین ترتیب میتوانید برای هر میوه یک واحد میوه رو مشخص کنید و در رژیم غذایی
از اون استفاده کنید.

سایر سؤالات متداول