10.در طول روز چه مقدار قهوه یا چای می‌توان میل کرد؟

شما می‌توانید در طول روز حداکثر سه فنجان چای یا قهوه بنوشید.