12. .قسمت هایی که در برنامه غذایی نقط چین است یا هیچ گونه ماده غذایی نوشته نشده به چه معناست؟
در رژیم غذاییتون ممکنه مشاهده کنید جای برخی از وعده های غذایی در برخی از روز ها نقطه
چین گذاشته شده و یا اصلا هیچ گونه ماده غذایی نوشته نشده این به این معناست که در این بازه
زمانی شما نباید هیچ گونه ماده غذایی مصرف کنید و به عبارت ساده تر شما در بازه زمانی فستینگ
هستید و مجاز هستید آب و یا دمنوش ها و قهوه مصرف کنید و نباید هیچ گونه ماده غذایی که
کالری داشته باشه مصرف کنید.

سایر سؤالات متداول