16. منظور از میکس‌ سبزیجات چیست؟

ترکیبی از سبزیجات سبز، زرد، نارنجی و قرمز است. برای مثال انواع کاهوها، کلم‌ها، فلفل دلمه‌ای و ...
به میزان دلخواه مصرف کنید.