17. در سالاد یا میکس‌سبزیجات می توانیم از مواد غذایی نشاسته‌دار استفاده کنیم؟

در سالاد یا میکس سبزیجات اجازه ندارید از مواد غذایی نشاسته‌دار مثل سیب زمینی، ذرت و ... استفاده کنید