16. آیا در میکس سبزیجات یا سالاد میتوانیم از مواد غذایی نشاسته دار استفاده کنیم؟
در میکس سبزیجات یا سالاد شما نمیتوانید از سبزیجات نشاسته ای مثل ذرت یا سیب زمینی استفاده کنید
چون که نشاسته ها کربوهیدرات دارن و در برخی وعده های غذایی شما مجاز به مصرف کربوهیدرات
نیستید.
پس اگر برای شما ذکر نشده ذرت یا سیب زمینی، مجاز به مصرف نشاسته ها در اون وعده غذایی
نیستید.

سایر سؤالات متداول