18. آیا قبل از تمرین می ‌توانیم قهوه مصرف کنیم؟
بله ولی مجاز نیستید قهوه خود را با شیر میل کنید.