19. میکس مغزیجات شامل چه چیزهایی میشود؟

شامل انواع بادام ها، پسته، فندق و گردو می باشد و نمی توانید از کشمش ،مویز، خرما و هرگونه ماده شیرین دیگر در میکس مغزیجات استفاده کنید