18. میکس مغزیجات شامل چه چیزهایی می‌شود؟
میکس مغزیجات شامل بادام درختی، بادام زمینی، پسته، گردو، بادام هندی و فندق هست.
وقتی برای شما نوشته شده برای مثال 15 عدد میکس مغزیجات، شما میتوانید 15 عدد از موارد
گفته شده مصرف کنید، اما در مورد گردو، هر گردو رو شما باید معادل 4 عدد میکس مغزیجات در
نظر بگیرید

سایر سؤالات متداول