19. مکمل کروم پیکولینات یا کروم ترکیبی چیست؟
کرومیوم یک ماده معدنی بسیار ضروری هست که شما باید از طریق رژیم غذایی اونو دریافت کنید.
وظیفه اصلی این ماده معدنی تنظیم و کنترل ترشح هورمون انسولین و قند خون شماست.
کرومیوم به شکل مکمل کروم پیکولینات یا مکمل کروم ترکیبی، یعنی ترکیب کروم پیکولینات با
سایر مواد دیگه که کمک میکنه به کنترل قند خون شما به بازار عرضه میشه بنابراین اگر کسی
هستین که دچار مقاومت به انسولین شده یا دچار ولع به شیرینی و پرخوری هست مصرف مکمل
کروم پیکولینات یا مکمل کروم ترکیبی میتونه به شما تا حدی کمک کنه.

سایر سؤالات متداول