23. برای تنوع در طبخ غذاها می‌توانیم از انواع طبخ به دلخواه استفاده کنیم؟
بله. شما می توانید طبخ های مختلف داشته باشید. برای مثال مرغ را می توان به شکل کباب شده، گریل، آب پز و حتی با سس ها و ادویجات مختلف طعم دار کنید و در رژیم از آنها استفاده کنید.

سایر سؤالات متداول