25. میکس حبوبات شامل چه چیزهایی است؟

شامل انواع عدس، نخود، انواع لوبیا‌ها و ... می باشد.