24. میکس حبوبات شامل چه چیزهایی است؟
میکس حبوبات شامل:
انواع لوبیاها مثل لوبیا عروس (لیما)، لوبیا قرمز، لوبیا چیتی و لوبیا سفید.
انواع عدس مثل دال عدس، عدس قرمز و عدس معمولی
ماش و نخود زرد (نخود آبگوشتی) می باشد.

سایر سؤالات متداول