29. آشواگاندا چه‌ نوع گیاهی است؟

آشواگاندا گیاهی است که باعث کاهش سطح کورتیزول و کاهش استرس در بدن می شود. آن را هم به صورت قرص از داروخانه و هم به صورت پودر از عطاری و از سایت مربوط در گوگل می توانید تهیه کنید . ) اگر دکتر در برنامه غذایی تان قید کردند استفاده کنید در غیر این صورت نیازی به استفاده نیست