29. آیا می‌توانیم با وعده‌های غذایی ماست مصرف کنیم؟
این به نوع رژیم‌ شما بستگی دارد و اگر می‌خواهید ماست مصرف کنید بهتر است که ماست پروبیوتیک باشد.

سایر سؤالات متداول