33. آیا می توانیم با وعده‌های غذایی ماست مصرف کنیم؟

اول این که به نوع رژیم‌تون بستگی دارد و اگر میخواید ماست مصرف کنید باید ماست ایسلندی باشد.