33. قرص دارچین چه زمان بهتر است مصرف شود؟
بهتر است که بعد از غذا مصرف شود مثلاً بعد از ناهار یا شام.

سایر سؤالات متداول