36. به جای آوواکادو چی میل کنیم؟
به جای نصف آووکادو می توانید 10 عدد زیتون استفاده کنید

سایر سؤالات متداول