41. به جای آوواکادو و کینوا چی میل کنیم؟

به جای اوواکادو 7 عدد زیتون میل کنید و کینوارو هم می‌توانید حذف کنید یا دانه‌چیا میل کنید.