42. به جای حبوبات یا لوبیا عروس چی جایگزین کنیم؟

می‌توانید هرلوبیایی جایگزین کنید یا می توانید انواع حبوبات‌ رو میکس کنید.