39. به جای MCT oil از چه روغنی استفاده کنیم؟
به جای MCT oil می‌توانید از روغن نارگیل استفاده کنید.

سایر سؤالات متداول