40. جایگزین کره‌ بادام‌زمینی چیست؟
کره بادام‌درختی و اگر حساسیت ندارید ارده میل کنید.

سایر سؤالات متداول