46. به جای کره‌ بادام‌زمینی چی میل کنیم؟

کره بادام درختی و اگر حساسیت ندارید ارده میل کنید.