45. منظور از یک کفگیر برنج در رژیم چه مقدار است؟
یک کفگیر برنج در رژیم غذایی معادل 6 قاشق غذاخوری برنج کته است.

سایر سؤالات متداول