64 چرا احساس خستگی و خواب آلودگی می کنم یا خیلی میل به شیرینی جات دارم؟

زیرا شما وابستگی شدید به گلوگز و شیرینی دارید.
این رژیم به شما کمک می کنه که بعد از یک هفته این وابستگی کاملاً رفع به شه...
این وابستگی باعث می شود شما عضله از دست بدهید و چاق شوید.
بدن شما عادت به چربی سوزی ندارد برای همین احساس خستگی می کنید که بعد از یک هفته کم کم عادت می کنید.

اگه براتون سخت هست می توانید 1یا 2 عدد انجیر خوشک یا توت خشک میل کنید کنار چایی یا قهوه.