49. HMB چیست؟
HMB از خانواده مکمل های پروتئینی و اسیدآمینه است که می تواند تا حدی به عضله سازی کمک کند. ولی از این مکمل بیشتر زمانی استفاده می شود که ما تمایل داریم وزن کم کنیم اما تحلیل عضله کمی داشته باشیم.

سایر سؤالات متداول