50. آیا در رژیم غذایی چیت دی یا روز آزاد الزامیست؟
رژیم غذایی طوری باید طراحی بشه که شبیه سبک زندگی شما باشه، اما زمانی که شما تصمیم
میگیرید وزن کم کنید، تناسب اندامتون بهتر بشه و عضله بسازین قطعا بیشتر باید غذا های سالم
و رسپی های سالمتر استفاده کنید.
برای همین ممکنه وسوسه یک وعده غذایی در ذهن شما ایجاد بشه و همین موضوع باعث بشه
رژیم غذایی شما خراب بشه و شما از رژیم غذایی خارج بشید، به همین دلیل در روز آزاد یا چیتدی
وقتی شما آزادانه و بدون محدودیت یک وعده غذایی رو میل میکنید در حجمی که خودتون
میخوایید این موضوع باعث میشه که مغز شما و ذهن شما از این محدودیت خارج بشه و در روز
بعدی که معمولا آغاز هفته هست شما با دقت و قدرت بیشتری رژیم غذاییتون رو ادامه میدید و
همین موضوع باعث میشه که کاهش وزن بهتری داشته باشید و نرخ عضله سازی بهتر بشه؛ حتی
سرعت چربی سوزی هم بیشتر بشه.

سایر سؤالات متداول