51. بهترین روش مصرف مکمل کورکومین چیست؟
کورکومین به خودی خود قدرت جذب بسیار پایینی داره به همین دلیل در بیشترِ مکمل ها به دلیل
افزایش سرعت جذب کورکومین همراه با پایپرین یا همون عصاره فلفل سیاه به بازار عرضه میشه.
شما میتوانید بعد از یک وعده غذایی یا به عنوان یک میان وعده مکمل کورکومین رو مصرف کنید.
اگر هدف شما از مصرف کورکومین کنترل قندخون و کنترل ترشح انسولین هست میتوانید این
مکمل رو همراه با مکمل کروم پیکولینات مصرف کنید.
مصرف هم زمان این دو مکمل با یکدیگر تاثیر بسیار خوبی روی کنترل قندخون و کنترل ولع به
شیرینی داره؛ برای همین در رژیم غذایی شما اصولا کروم پیکولینات یا مکمل کروم ترکیبی
همراه با مکمل کورکومین نوشته میشه.

سایر سؤالات متداول