54. چه افرادی بهتره از قهوه استفاده نکنند یا حداقل کمتر استفاده کنند؟
قهوه یک نوشیدنی بسیار مرسوم بین همه ماست، که در طول روز از اون استفاده میکنیم اما خیلی
از ما مجاز به مصرف قهوه در طول روز نیستیم و نباید از قهوه استفاده کنیم یا حداقل خیلی کم
باید استفاده کنیم.
افرادی که تپش قلب دارن یا اضطراب بیش از حد دارن نباید از قهوه استفاده کنند، افرادی که
مشکل گوارش دارن، IBS هستن یا میزان اسیدته معده آنها بالاست نباید از قهوه استفاده کنند.
خانم هایی که پلی کیستیک هستند، PCO هستند یا بدنشون مستعد کیست سازی هست نباید از
قهوه استفاده کنند یا حداقل به مقدار خیلی کم قهوه در طول روز مصرف کنند.

سایر سؤالات متداول