62. هر برنامه غذایی یا تمرینی را تا چه زمانی باید ادامه بدیم؟
معمولا هر برنامه رو شما میتوانید بین 30 الی 45 روز ادامه بدید و بعد از این مدت ممکن است
تغییرات شما به تدریج کند بشه به همین دلیل بر اساس تغییراتی که داشتید و شرایط زندگی
جدیدتون میتوانید برنامه جدید رو دریافت کنید و در مسیر تناسب اندام حرکت کنید.

سایر سؤالات متداول